INDIVIDUALNA PODRŠKA

INDIVIDUALNA PODRŠKA

INDIVIDUALNA PODRŠKA I ON-LINE RAZGOVOR
Osim rada u grupi Mirjana praktikuje i individualni rad sa klijentima. Ovo je jedna posvećena i odlična podrška na vašem razvojnom putu. Cilj ovakvih susreta je osvešćivanje i transformacija kao i prepoznavanje šta je to što vas u ovom trenutku zaustavlja da se potpuno predate, ostvarite i radujete životu. Šta vas sprečava da ostvarujete svoje ciljeve? Mirjanin moto je da ste vi ta snaga i jedini autoritet u svom svetu i kao takvi imate moć izbora. Zato birajte za sebe ono što osećate da je važno u ovom trenutku. Individualni susret traje 60 minuta.
Individualni razgovor može biti i ON-LINE preko Skajp-a. Nova tehnologija je donela i nove mogućnosti. Na našem sajtu postoji mail za zakazivanje i ovakvog vida podrške klijentima. Nakon usaglašavanja termina dobićete i sva ostala uputstva. Konsultacija traje 60 minuta.

Cena konsultacije je 3600,00 din
Podaci za plaćanje:
Centar za edukaciju MOĆ JE U VAMA, ul. Vinogradska 6a, Beograd
žiro račun: 160-400151-95

Share This